ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Градска општина » Комисије и савети » Комисија за родну равноправност

Комисија за родну равноправност

Комисија је формирана одлуком председника Градске општине Звездара 19. октобра 2005. са следећим циљевима:
– Креирање, промовисање и надгледање свих програма, акција и политике у локалној заједници које могу допринети унапређењу положаја жена
– Учествовање у заговарању и лобирању свих релевантних субјеката на покретању акција и пројеката који имају за циљ унапређење положаја жена у локалној заједници
– Надгледање примене свих законских и других одредаба које су базиране на принципу недискриминације и равноправности полова
– Подстицање развојне активности у области равноправности полова у свим
областима живота и рада у локалној заједници
– Активности против дискриминације жена на радном месту и приликом запошљавања
– Равноправност полова у образовању
– Женско предузетништво
– Брига о женском здрављу (носиоци активности су локалне здравствене установе)
– Борба против насиља над женама (сарадња са локалном полицијом, сарадња са женским НВО, организовање предавања, семинара и пропагирање ненасилног заједничког живота)
– Увођење механизама који омогућавају веће учешће жена на местима одлучивања
– Сарадња са НВО
– Вођење родно сензитивне статистике

Председница Комисије за родну равноправност је Ивона Фуштић.

Решење о измени Решења којим је образована Комисија за родну равноправност, бр. 020-2-95/2022 од 01.11.2022.

Измена Комисије за родну равноправност, 26.10.2021.

Састав Комисије за родну равноправност, 21.10.2020.