ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Градска општина » Комисије и савети » Савет за безбедност саобраћаја на путевима

Савет за безбедност саобраћаја на путевима

Савет ГО Звездара за безбедност саобраћаја на путевима основан је, као тело за координацију, са трајним задатком подстицања, организовања и усклађивања послова безбедности саобраћаја на путевима општине.

 

Савет прати стање безбедности саобраћаја на путевима и на основу тога покреће иницијативе за предузимање одговарајућих мера и активности у циљу унапређивања безбедности саобраћаја на путевима и исте предлажу Већу ГО Звездара.

 

Савет ГО Звездара разматра предлоге и даје мишљење на акте који се односе на безбедност саобраћаја на путевима, а посебно на стратешке и планске документе градске општине: Стратегију безбедности саобраћаја на путевима, Извршни план безбедности саобраћаја, Програм рада у области безбедности саобраћаја, Програм трошења средстава намењених унапређењу безбедности саобраћаја и сл.

 

Састав Савета за безбедност саобраћаја на путевима:

 1. Милош Игњатовић, председник ГО Звездара – председник Савета
 2. Виолета Филип, заменик председника ГО Звездара – заменик председника Савета
 3. Александар Ерор, председник Скупштине ГО Звездара – члан  Савета
 4. Александар Ђуричић, члан Већа Градске општине Звездара – члан Савета
 5. Лазо Шеган, члан Већа Градске општине Звездара – члан Савета
 6. Саша Павловић, Одељење за комуналне делатности, заштиту животне средине и координацију инвестиционих пројеката – члан Савета
 7. Славко Бабић, секретар Скупштине ГО Звездара – члан Савета
 8. Иван Трајковић, Служба за геоинформационе системе и информатику – члан Савета
 9. Небојша Перић, Одељење за комуналне делатности, заштиту животне средине и координацију инвестиционих пројеката – члан Савета
 10. Валентина Богојевић, Одељење за имовинско- -правне и стамбене послове – члан Савета
 11. Александра Беатовић, Одељење за комуналне делатности, заштиту животне средине и координацију инвестиционих пројеката – члан Савета
 12. Мирјана Влајић Баковић, Полицијска станица Звездара – члан Савета
 13. Александар Ракичевић, Грађевинско-техничка школа „Бранко Жежељ“ – члан Савета
 14. Владан Јеремић, члан Већа Градске општине Звездара. – члан Савета
 15. Јелена Папић, Кабинет председника ГО Звездара – члан Савета.