ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Савет за миграције

Савет за миграције обавља послове који се односе на: праћења и извештавања Комесаријата о миграцијама на територије Општине, предлагање програма, мера и планова активности које треба предузети ради ефикасног управљања миграцијама, друге послове у области управљања миграцијама, препознавање расположивих ресурса на локалном нивоу, примењивање усвојене методе планирања током процеса планирања,утврђивање и спровођење потребних активности уз активну сарадњу са Комесаријатом за избеглице и миграције.