ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Градска општина » Комисије и савети » Савет за заштиту животне средине

Савет за заштиту животне средине

Веће Градске општине Звездара је на седници одржаној 16.12.2020. донело Решење о образовању Савета за заштиту животне средине као стручног радног тела Већа

 

Задаци Савета су:

  1. Води Локални регистар извора загађивања животне средине,
  2. Прикупља и систематизује податке о квалитету и квантитету промена у животној средини на свом подручју за потребе вођења Локалног регистра извора загађивања животне средине,
  3. Прати стање и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на свом подручју,
  4. Доноси и спроводи акционе и санационе планове од значаја за заштиту животне средине на свом подручју, у складу са актима Града,
  5. Сарађује са другим институцијама, установама и организацијама у областима заштите животне средине и очувања природних ресурса;
  6. Стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима;
  7. Даје смернице и упуства за доношење планова и програма у области животне средине и очувања природних реурса.

 

Савет доноси Пословник  којим се регулише рад Савета.

Председник Савета је Гордана Мишев, чланица Већа ГО Звездара

Решење о образовању Савета за заштиту животне средине

Решење о измени Решења XI број 06-31 од 17.6.2021.