ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „МИРИЈЕВО“


Адреса: Школски трг 2
Телефон: 011 3436 788
Технички секретар: Ана Аћимовић
е-маил: ana.acimovic@zvezdara.org.rs

Радно време: радним данима од 7.30 до 15.30 часова