ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Северни булевар

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „СЕВЕРНИ БУЛЕВАР“


Адреса: Панте Срећковића 3
Телефон: 011 6751 859
Технички секретар: Гордана Пајовић
е-маил: gordana.pajovic@zvezdara.org.rs

Радно време: радним данима од 7.30 до 15.30 часова