ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Стеван Синђелић

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ“


Адреса: Устаничка 194
Телефон: 011 2891 446

Технички секретар: Вера Станић
е-маил: vera.stanic@zvezdara.org.rs

Радно време: радним данима од 7.30 до 15.30 часова