ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Градска општина » Одељења и службе » Одељење за инспекцијске послове

Одељење за инспекцијске послове

У Одељењу за инспекцијске послове врше се следећи послови:

 

  • послови комуналне инспекције која врши надзор у првом степену над извршавањем закона и прописа града Београда који се односе на: уређивање града, јавних површина и добара у општој употреби,односно спровођење комуналног реда, као и други послови надзора утврђени законом и прописима града;
  • послови комуналне инспекције у области становања и одржавања зграда;
  • послови организовања и спровођења поступка управног извршења решења које је Управа Градске општине донела у првом степену, и то: решења Одељења за инспекцијске послове и Одељења за имовинско – правне и стамбене послове;
  • иницирање поступака код других државних органа и организација, а у циљу ефикасне заштите јавног интереса као и права и интереса грађана;
  • израда нацрта управних аката, одлука и других аката и послове стручне помоћи и објашњења Скупштини Градске општине и њеним радним телима, председнику Градске општине и Већу Градске општине,
  • други послови утврђени законом и другим прописима.

 

Начелник Одељења: Драган Радоњић
e-mail: inspekcija@zvezdara.org.rs
тел. 011 3405 742