ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Градска општина » Одељења и службе » Одељење за озакоњење објеката, геоинформационе системе и информационе технологије

Одељење за озакоњење објеката, геоинформационе системе и информационе технологије

У Одељењу за озакоњење објеката, геоинформационе системе и информационе технологије врше се следећи послови:

 

 • доношење решења о озакоњењу објеката до 400 м2 бруто развијене грађевинске површине и достављање једног примерка правоснажног решења о озакоњењу објеката организационој јединици Градске управе града Београда надлежној за послове озакоњења објеката и надлежној служби Републичког геодетског завода;
 • примена и управљање геоинформационим системима као и примена информационих технологија и интернета у циљу унапређења организације и начина рада;
 • спровођење и примена геоинформатичких и информатичких  стандарда при  прикупљању просторних и осталих података, набавци опреме, материјала и  софтверских решења у погледу извођења радова  и вршења услуга  у области информатике, геоинформатике и интернета;
 • припрема документације потребне за озакоњење објеката (видљивост објеката на сателитском снимку, извод из планског документа у погледу намене, инфраструктуре и геологије и сл.);
 • пружање стручне помоћи и вршење надзора код увођења, одржавања и ажурирања геоинформационих система, информационих технологија и интернета у Управи Градске општине;
 • израда геоинформатичке и информатичке анализе и извештаја у циљу унапређења организације и начина рада Управе Градске општине;
 • организовање обуке корисника и информатичких кадрова;
 • успостављање ефикасног и јединственог приступа подацима и документима;  оспособљавање кадрова за рад у систему за коришћење ГИС-а, као и систему за електронско управљање документима;
 • успостављање и одржавање техничких услова за прибављање и достављање података електронским путем,  преко Информационог система на Порталу еУправа Републике Србије;
 • формирање базе геопросторних и осталих података о грађевинском земљишту ради изградње објеката у складу са законом  и Одлуком града Београда, као и података  о изградњи, одржавању, прикупљању и управљању некатегорисаних путева;
 • геодетски послови који се односе на идентификацију катастарских парцела, идентификацију грађевинских објеката и други геодетски послови за потребе Градске општине Звездара;
 • послови у вези са набавком, инсталацијом, одржавањем и несметаним радом рачунарске опреме (сервери, рачунари, скенери и штампачи);
 • други послови у складу са законом и другим актима.

 

Начелник Службе: Иван Трајковић
e-mail: ivan.trajkovic@zvezdara.org.rs
тел. 011 3405 911