ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Градска општина » Одељења и службе » Служба за стандардизацију пословања

Служба за стандардизацију пословања

У Служби за стандардизацију пословања врше се следећи послови:

 

  • обезбеђивање процеса потребних за одржавање, побољшање, примену и преиспитивање интегрисаног система менаџмента (QMS) и (EMS).
  • израда планова активности интерне провере, израда анализе интерне провере, анализе остварења циљева квалитета по функцијама, одељењима и службама;
  • израда свих процеса и процедура интегрисаног менаџмент система квалитета који се користе у Управи Градске општине;
  • ажурирање процеса и процедура у складу са изменама закона и прописа;активности потребне за реализацију циљева квалитета и вредновање стања и адекватности система квалитета у односу на политику система и утврђене циљеве;
  • анализа задовољства корисника;
  • активности везане за интегрисани систем менаџмента (ISO 9001:2015 и 14001:2015);
  • други послови у складу са законом и другим прописима.

 

Начелник Службе:

Ивона Фуштић
тел: 011 3405 985