ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Градска општина » Одељења и службе » Служба за управљање документима

Служба за управљање документима

У Служба за управљање документима врше се следећи послови:

 

 • пријем поднесака – предмета;
 • електронска обрада докумената;
 • евидентирање, распоређивање предмета по одељењима и службама;
 • отпремање поште;
 • развођење, архивирање и чување аката и предмета;
 • излучивање безвредног регистратурског материјала уз сагласност Историјског архива Београда;
 • евидентирање и достављање интерне и екстерне службене поште;
 • припрема, ажурирање и издавање потребних образаца за иницирање поступка пред надлежним одељењима и службама;
 • праћење ефикасности и ажурности рада Управе;
 • праћење и ажурирање прописа којима се уређује наплата такси и обавештавање одељења/служби о промени истих;
 • други послови у вези са канцеларијским пословањем.

 

 

Начелник Службе: Зорица Војиновић
e-mail: zorica.vojinovic@zvezdara.org.rs
тел. 011 3405 605