У Библиотеци „Бранко Миљковић” биће изложени плакати дечјих књига издавачке куће  Propolis Books које ће посетиоци моћи да погледају од 21.3. до 1.4.2022. године.

 

Плакати представљају књиге које препоручују деца. Корице књиге су средство визуелне комуникације са читаоцима. „Не бирај књигу по корицама”, учени смо. Али искуство каже да управо корице књига могу бити пресудне у одабиру књига, а тиме и њеног успеха или неуспеха.

 

Плакат који прати сваку књигу је, такође, средство визуелне комуникације.  Уметник осмишљавајући, било једно било друго, има јасну идеју шта жели да, нагласи, осенчи, издвоји. Тако плакат постаје јединствен прозор који уметник отвара за читаоце и позива их у свет јунака дечјих књига и њихових авантура.