Нацрт Плана детаљне регулације био је изложен на јавни увид у згради Градске управе града Београда, у Ул.27.марта бр.43-45, (у сутерену), у периоду од 28.02.2022. године до 30.03.2022. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

 

Из техничких разлога мења се место и време одржавања јавне седнице по обављеном јавном увиду у Нацрт плана детаљне регулације подручја у Миријеву (Бајдина), Градска општина Звездара, која је била заказана за 28.04.2022. године са почетком у 13 часова, у згради Градске управе, у Ул. краљице Марије бр.1 (сала на 20. спрату)

 

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА О ПРЕДМЕТНОМ НАЦРТУ ПЛАНА ОДРЖАЋЕ СЕ 28.4.2022. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 13 ЧАСОВА У ПРОСТОРИЈАМА СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА, ТРГ НИКОЛЕ ПАШИЋА 6 (САЛА 10).