У складу са Законом о планском систему РС („Службени гласник РС“, број 30/2018) и Уредбом о методологији управљањa јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика („Службени гласник РС“, број 8/2019), ГО Звездара је током маја и јуна 2021. године спровела анкету намењену младима од 15 до 30 година, како би испитала њихове потребе, интересовања и ставове. Резултати анкете ће чинити основу за израду Програма за младе.

Доношењем Програма створиће се основ за реализацију различитих програма и пројеката намењених младима који желе да квалитетније утроше слободно време, побољшају своје знање, унапреде вештине, развију мрежу познанстава и повећају могућност за запошљавање.

Резултати анкете ће се користити као основа за израду предлога Програма за младе ГО Звездара за период 2021-2024.

За израду анкете коришћени су Гугл упитници. Поред општих података који се тичу узраста и пребивалишта, анкета је испитивала ставове младих, интересовања и потребe у 6 области: образовање, запошљавање, социјална инклузија младих, здравље и безбедност, култура и активизам младих.

На анкету која је била постављена на сајту ГО Звездара 13.маја 2021. године https://zvezdara.rs/daj-svoj-doprinos-izradi-programa-za-mlade-2021-2024/ и реализована на часу грађанског васпитања у средњим и основним школама, према Гугл статистици, одговорило је 1141 испитаника.

Резултате анкете можете видети овде.