Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је јавну набавку добара: електрична енергија.

 

Јавни позив