Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке добара: канцеларисјки материјал.

 

Јавни позив

 

Линк