Градска општина Звездара у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке добара:поклон за ђаке прваке

 

 

У прилогу

 

линк:https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/164350