Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке радова на адаптацији дела објекта Месне заједнице „Стеван Синђелић“ у Устаничкој улици бр.194 (јавна набавка 41/22)

 

Јавни позив