Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени  поступак јавне набавке радова на инвестиционом одржавању дечијег игралишта у улици Браће Срнић бр. 45-47 .

Јавни позив

 

линк: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/162022

У прилогу