Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је јавну набавку радова на текућем одржавању реквизита на дечијем игралиштима која су  у одржавању Градске општине Звездара.

Јавни позив

Линк: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/180244