Градска општина Звездара, у својству наручиоца покренула је преговарачки поступак без објављивања јавног позива за набавку услуге извођење позоришних представа у оквиру манифестације „Летњи позоришни дани на Олимпу“

Link: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/164722