Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је преговарачки поступак без објављивања јавног позива за набавку услуге извођење позоришних представа у оквиру позоришног  фестивала 18. Дечји позоришни фестивал „Позориште Звездараиште“.

Link: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/164614