Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је јавну набавку  услуге организовања културно – едукативних програма и програма социјализације за старије особе са територије ГО Звездара    .

Јавни позив 

Линк: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/179122