Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени  поступак јавне набавке услуге организовања културно-едукативних програма и програма социјализације за старије особе са територије Градске општине Звездара.

 

Јавни позив

Јавни позив 

Јавни позив 

 

Линк