Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке услуге организовања културно-едукативних програма и програма социјализације за старије особе са територије Градске општине Звездара.