Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке услуге осигурања имовине