Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је набавку услуге стручног надзора над извођењем радова на територији Градске општине Звездара.

 

Јавни позив

 

Link: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/169372