На данашњој седници Радне групе за израду плана развоја усвојен је текст Нацрта плана јавног здравља Градске општине Звездара за период 2021-2026. Текст Нацрта плана налази се од данас до 9. децембра 2021. у 15 часова на јавној расправи.

Све примедбе или сугестије на текст документа могу се на прописаном формулару послати на мејл адресу zlatko.petrin@zvezdara.org.rs.

По закључењу јавне расправе, Радна група за израду предлога Плана јавног здравља за територију Градске општине Звездара за период 2021 – 2026. ће размотрити и анализирати приспеле предлоге и коментаре и сачинити Извештај о јавној расправи.

Након окончане јавне расправе Нацрт Стратешког плана развоја Градске општине Звездара за период 2021 – 2024. са Извештајем о спроведеној јавној расправи биће прослеђен Већу Градске општине Звездара ради утврђивања предлога Плана јавног здравља Градске општине Звездара за период 2021 – 2026, који даље усваја Скупштина Градске општине.

Позив-Јавна расправа План јавног здравља

Нацрт Плана јавног здравља

Формулар за учешће у јавној расправи

Извештај са јавне расправе

Одлука о усвајању