Јавни конкурс се расписује у складу са Програмом за коришћењe средстава за унапређење безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Звездара за пројекте у области унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Звездара, који су од јавног интереса и који се финансирају средствима из буџета Града Београда, а која су додељена Градској општини Звездара путем трансфера за финансирање/суфинансирање рада Савета Градске општине Звездара за безбедност саобраћаја на путевима као општинског тела за координацију за унапређење безбедности саобраћаја на територији Градске општине Звездара.

 

Јавни конкурс је објављен на званичној интернет страници на адреси www.zvezdara.rs и на огласној табли Градске општине Звездара. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања, закључно са 14.09.2022.године.

 

Додатне информације о конкурсу могу се добити путем електронске поште на адресу razvoj@zvezdara.org.rs или на број телефона 011/3405-711.

 

У прилогу:

– Јавни конкурс

– Пријавни формулар

– Упутство