Председник Градске општине Звездара расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење предлога програма који ће се финансирати из буџета ГО Звездара у оквиру реализације Фестивала културе младих „Звездаријада“ 2023/2024.

 

Достављају се предлози програма у следећим областима културе:

  • Књижевност (стваралаштво),
  • Музика (стваралаштво, продукција, интерпретација), и
  • Дигитално стваралаштво и мултимедији – фотографија

 

Р.бр. Области

културне деалтности

Планирана средства,                бруто РСД
1. Књижевност (стваралаштво) 200.000,00
2. Музика (стваралаштво, продукција, интерпретација) 350.000,00
3. Дигитално стваралаштво и мултимедији – фотографија 250.000,00

 

Свој предлог програма у дефинисаним областима културе могу да поднесу  удружења грађана и друге непрофитне организације, установе, организације и други субјекти у култури.

На конкурсу не могу учествовати физичка лица.

Један подносилац програма може учествовати са једним предлогом програма – у једној области културне делатности.

 

Рок за подношење предлога пројеката је 15 дана од дана објављивања на сајту ГО Звездара, закључно са 28. октобром 2023. године.

 

Све додатне информације могу се добити у Одељењу за друштвене делатности Градске општине Звездара, канцеларија 307, телефоном на број 011/3405-905 или путем електронске поште kultura@zvezdara.org.rs

 

У прилогу:

1.Јавни позив – Звездаријада 2023/2024

2.Пријавни образац

3.Програм и правила манифестације Фестивал културе младих „Звездаријада”, XI бр. 06-25/16

4.Одлука Комисије за манифестације ГО Звездара о утврђивању области културне делатности у којима ће се реализовати програми Фестивала културе младих – Звездаријада 2023/2024и висини финансијских средстава за сваку област, Х бр. 6-1-36 од 12.10.20223.