Градска општине Звездара на основу члана 36. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“, Бр. 30/2018) и Упутства о врстама пописа које доноси Скупштина Градске општине Звездара за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе ХI број 07-6-50/2018 од 13.6.2018.г.  објављује Јавни позив за учешће у јавној расправи  о Нацрту плана развоја културе Градске општине Звездара за период 2021 – 2024.

Градска општина Звездара позива заинтересоване грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта Плана развоја културе Градске општине Звездара за период 2021 – 2024. и да дају своје предлоге, сугестије и коментаре.

Нацрт документа је припремила Радна група за израду Нацрта Плана развоја културе Градске општине Звездара за период 2021 – 2024. именована Решењем Већа ГО Звездара XI бр. 06-16/2021 од 31.3.2021., на који је Савет за културу Градске општине Звездара дао позитивно Мишљење бр. 6-1-36/2021 од 3.6.2021.године.

Јавна расправа је отворена до 10.06.2021. године у 15:00 часова.

Предлози, сугестије и коментари на предложени документ достављају се попуњавањем прописаног формулара Одељењу за друштвене делатности Градске општине Звездара, путем електронске поште на е-mail: kultura@zvezdara.org.rs .

По закључењу јавне расправе, Радна група за израду Нацрта Плана развоја културе Градске општине Звездара за период 2021 – 2024. ће размотрити, и анализирати приспеле предлоге и коментаре и сачинити Извештај о јавној расправи.

Након окончане јавне расправе Нацрт Плана развоја културе Градске општине Звездара за период 2021 – 2024. са Извештајем о спроведеној јавној расправи биће прослеђен Већу Градске општине Звездара ради утврђивања предлога Плана развоја културе Градске општине Звездара за период 2021 – 2024.

Саставни део овог јавног позива су текст Нацрта Плана развоја културе Градске општине Звездара за период 2021 – 2024. и формулар за учешће у јавној расправи.

Јавни позив за учешће у јавној расправи

Нацрт Плана развоја културе ГО Звездара за период 2021-2024.

Формулар за учешће у јавној расправи

Извештај о спроведеној јавној расправи