ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Јавност рада » Стратегија развоја

Стратегија развоја

 

27.12.2021.

Градска општина Звездара усвојила је Стратешки план развоја ГО Звездара 2021-2024. одлуком Скупштине општине Звездара 27. децембра 2021.

Стратешким планирањем локална самоуправа ствара услове за развој општине, како кроз друштвене делатности (социјалну заштиту, запошљавање, образовање, спорт), тако и кроз урбано планирање и заштиту животне средине, и на тај начин доприноси свом основном циљу – повећању животног стандарда локалног становништва.

У изради Стратегије учествовала је радна групе сачињене од представника руководства општине, запослених и представника свих одборничких група у Скупштини општине.

ПРЕУЗМИТЕ:

Програм за младе ГО Звездара 2022-2026.

План јавног здравља за територију ГО Звездара за период 2021-2026.

План развоја културе Градске општине Звездара за период од 2021. до 2024. године (PDF 1.20 MB)
Акциони план развоја заштите животне средине ГО Звездара за период од 2021. до 2024. године (PDF 10.9 MB)

Програм за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица и повратника на територији Градске општине Звездара за период 2021-2024 (16,4 MB)

Локални акциони план за унапређење положаја ромске популације на територији Градске општине Звездара за период 2021-2023.

Стратешки план развоја ГО Звездара за период 2021-2024.

Ситуациона анализа за израду Стратешког плана развоја ГО Звездара за период 2021*2024.