ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Јавност рада » Стратегија развоја

Стратегија развоја

8.7.2015.

На двадесет трећој седници Скупштине ГО Звездара која је одржана у среду, 08.07.2015. и којом је председавао Душан Игњатовић, председник Скупштине ГО Звездара, усвојен је Стратешки план развоја Градске општине Звездара 2015-2020.

 

27.4.2015.

Градска општина Звездара израђује Стратешки план развоја за период 2015-2020. година. Радна група састављена од стране запослених општине Звездара задужених за поједине области, као и представници свих одборничких група у Скупштини општине Звездара, после два месеца изнедрили су нацрт овог стратешког документа. Да би стратешки план био што садржајнији и што боље дефинисао шта све на нашој општини треба да буде посао општине Звездара у следећем периоду (а што је у надлежности Градске општине), радна група овај план ставља на 30-дневну јавну расправу.

Од данас па до уторка 26. маја сви заинтересовани грађани, институције, предузећа, удружења и остали могу дати свој коментар на нацрт стратегије развоја или предлог конкретног пројекта који сматрају да треба да се спроведе на општини Звездара тако што га пошаљу на мејл адресу strategija@zvezdara.org.rs. Радна група ће се изјаснити о сваком предлогу који добије, а затим се тако усвојен предлог документа шаље Скупштини општине Звездара на усвајање.

 

12.5.2010.

Градска општина Звездара усвојила је Стратешки план развоја ГО Звездара 2010-2015. одлуком Скупштине општине Звездара 12. маја 2010.

Стратешким планирањем локална самоуправа ствара повољне услове за инвестирање, отвара нове економске прилике, повећава продуктивност, смањује разлике у развојености појединих сектора ангажујући све локалне ресурсе, смањује незапосленост и сиромаштво, и на тај начин допринoси свом основном циљу – повећању животног стандарда локалног становништва.

У изради Стратегије учествовале су радне групе сачињене од стручне јавности, запослених у Општини и становника општине Звездара: Радна група за друштвени развој, Радна група за заштиту животне средине, Радна група за инфраструктуру и просторно планирање и Радна група за економски развој и смањење сиромаштва.

 

ПРЕУЗМИТЕ:

План развоја културе Градске општине Звездара за период од 2021. до 2024. године (PDF 1.20 MB)
Акциони план развоја заштите животне средине ГО Звездара за период од 2021. до 2024. године (PDF 10.9 MB)

Стратешки плана развоја ГО Звездара 2015-2020. (PDF, 2,08 MB)
Акциони план за унапређење положаја Рома на територији општине Звездара за период 2015-2020. (PDF 1,23 MB)
Програм за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица и повратника на територији Градске општине Звездара за период 2021-2024 (16,4 MB)

Локални акциони план за унапређење положаја ромске популације на територији Градске општине Звездара за период 2021-2023.

Локални акциони план за запошљавање за 2017. годину
Стратешки план развоја ГО Звездара 2010-2015. (PDF, 1,58 MB)
Стратегија развоја социјалне заштите ГО Звездара 2011-2015. (PDF, 641 KB)