Kомисија за спровођење Kонкурсa за суфинансирање социо-хуманитарних програма/пројеката удружења на Четвртој седници одржаној 11. априла 2023. године, утврдила је Листу вредновања и рангирања пријављених програма/пројеката на конкурсу за финансирање и суфинансирање социо-хуманитарних  програма/пројеката удружења у 2023. години.

Учесници Конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања Листе рангирања.

На Листу рангирања учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се може поднети препорученом поштом, путем електронске поште на адресу dimitrije.petrov@zvezdara.org.rs или непосредно преко писарнице Градске општине Звездара на адресу Булевар краља Александра бр. 77, са назнаком: „ПРИГОВОР по Kонкурсу за финансирање и суфинансирање социо-хуманитарних програма/пројеката удружења”.

 

Прилози:

Листа вредновања и рангирања 

Решење о образовању Комисије