Веће Градске општине Звездара на седници одржаној 26.01.2023. године, на основу члана 14. и члана 42. Статута Градске општине Звездара („Службени лист града Београда“ број 124/19 – пречишћени текст) и чланова 26. и 27.  Правилника o суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП1/22, XI број 06-17 од 19.04.2022. године и чл. 11 и 12 Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22 XI број 06-17 од 19.04.2022. године, чланова 43-45 Пословника Већа Градске општине Звездара ХI број 06-42/19 од 03.12.19. године и   ХI број 06-51/19 од 22.11.2022. године, доноси  Коначну листу крајњих корисника – грађана по Јавном позиву суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији Градске општине Звездара за 2022. годину.

 

Коначна листа крајњих корисника – грађана