Председник Градске општине Звездара донео је Одлуку о избору пројеката у области културе који ће бити суфинансирани из буџета Градске општине Звездара у 2023. години, по расписаном Јавном конкурсу ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање програма/пројеката у култури из буџета Градске општине Звездара чија је реализација предвиђена у 2023. години.

 

Одлука ступа на снагу даном објављивања.

 

На основу ове Одлуке биће закључени појединачни уговори са носиоцима пројекта.

 

Одлука се објављује на званичној интернет страници Градске општине Звездара, Порталу е-Управа и на огласној табли Градске општине Звездара.

 

Одлуку о избору пројеката у области културе 2023.

Oдлука

Решење о преносу средстава

 

Удружења „Грађански центар Србије“

Млади за Србију 

Ромско друштво „Слобода“

„Слика Вест“ д.о.о.Земун

Удружење „Атељеа“

Удружење грађана Милмар

Удружење наставника музичке културе Србијe