На основу Одлуке о ученичким и студентским стипендијама („Службени лист града Београда”, број 10/16 и 138/20) и Закључка градоначелника број 02-3551/22-Г ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Секретаријат за образовањe и дечју заштиту објављује Конкурс за доделу 146 стипендија ученицима средњих школа и студентима високошколских установа у Београду за 2022. годину.

 

У 2022. години доделиће се 35 стипендија ученицима средњих школа (30 стипендија ученицима гимназија и средњих стручних школа, 5 стипендија ученицима уметничких школа) и 111 стипендија студентима високошколских установа (59 стипендија студентима природно-математичког усмерења, 39 стипендија студентима друштвено-хуманистичког усмерења и 13 стипендија студентима уметничког усмерења).

 

Нето износ стипендије за ученике средњих школа је 12.000,00 динара месечно по кориснику стипендије.

 

Нето износ стипендије за студенте високошколских установа је 15.000,00 месечно динара по кориснику стипендије.

 

Стипендије које се додељују ученицима и студентима исплаћују се у 10 једнаких месечних рата.

 

Текст конкурса и пратећу документацију можете погледати/преузети на:

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1794935-konkurs-za-dodelu-stipendija-ucenicima-srednjih-skola-i-studentima-visokoskolskih-ustanova-u-beogradu-za-2022-godinu_2/