Предшколска установа Звездара расписала је КОНКУРС ЗА УПИС ДЕЦЕ ЗА РАДНУ 2022./2023. годину  у периоду од 11.4. до 13.5.2022.гoдине
Прилог: