Комисија за доделу средстава за реализацију програма/пројеката из области јавног здравља из буџета Градске општине Звездара за 2022. годину утврдила је:

Листу вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на Kонкурс за доделу средстава за реализацију програма/пројеката из области јавног здравља из буџета Градске општине Звездара за 2022. годину

На Листу рангирања учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се може поднети препорученом поштом, путем електронске поште на адресу marija.damjanovic@zvezdara.org.rs или непосредно преко писарнице Градске општине Звездара на адресу Булевар краља Александра бр. 77, са назнаком: „ПРИГОВОР по конкурсу за доделу средстава из буџета Градске општине Звездара за 2022. годину за реализацију програма/пројеката из области јавног здравља”.

Листа вредновања и рангирања 2022.