Комисија за спровођење општег конкурса за суфинансирање програма/пројеката удружења за 2023.годину утврдилa je Листу вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на Општи конкурс за суфинансирање програма/пројеката удружења из буџета ГО Звездара у 2023. години

  • Учесници Конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања Листе рангирања.
  • На наведену Листу рангирања учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се може поднети препорученом поштом, путем електронске поште на адресу maksimovic@zvezdara.org.rs или непосредно преко писарнице Градске општине Звездара на адресу Булевар краља Александра бр. 77, са назнаком: „ПРИГОВОР по Општем конкурсу за финансирање/суфинансирање програма/пројеката удружења из буџета ГО Звездара у 2023. години”.

 

У прилогу су:

  1. Листа вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на Општи конкурс за суфинансирање програма/пројеката удружења из буџета ГО Звездара у 2023. години
  2. Решење о формирању Комисије за спровођење Општег конкурса за суфинансирање програма/пројеката удружења за 2023. годину