Три комисије за избор програма/пројеката удружења грађана за суфинансирање у 2022 години утврдиле су:

 1. Листу вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на Општи конкурс за суфинансирање програма/пројеката удружења
 • На наведену Листу рангирања учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се може поднети препорученом поштом, путем електронске поште на адресу zoran.maksimovic@zvezdara.org.rs или непосредно преко писарнице Градске општине Звездара на адресу Булевар краља Александра бр. 77, са назнаком: „ПРИГОВОР по Општем конкурсу за суфинансирање програма/пројеката удружења”.

 

 1. Листу вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на Конкурс за суфинансирање програма/пројеката удружења у области бриге о младима
 • На наведену Листу рангирања учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се може поднети препорученом поштом, путем електронске поште на адресу zoran.maksimovic@zvezdara.org.rs или непосредно преко писарнице Градске општине Звездара на адресу Булевар краља Александра бр. 77, са назнаком: „ПРИГОВОР по конкурсу за суфинансирање програма/пројеката удружења у области бриге о младима”.

 

 1. Листу вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на Конкурс за суфинансирање социо-хуманитарних програма/пројеката удружења
 • На наведену Листу рангирања учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се може поднети препорученом поштом, путем електронске поште на адресу zoran.maksimovic@zvezdara.org.rs или непосредно преко писарнице Градске општине Звездара на адресу Булевар краља Александра бр. 77, са назнаком: „ПРИГОВОР по конкурсу за суфинансирање програма/пројеката удружења у области бриге о младима”.

 

У прилогу су:

 1. Листа вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на Општи конкурс за суфинансирање програма/пројеката удружења
 2. Листа вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на Конкурс за суфинансирање програма/пројеката удружења у области бриге о младима
 3. Листа вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на Конкурс за суфинансирање социо-хуманитарних програма/пројеката удружења
 4. Решење о формирању Комисије за спровођење Општег конкурса за суфинансирање програма/пројеката удружења за 2022.годину
 5. Решење о формирању Комисије за спровођење Конкурса за суфинансирање програма/пројекта удружења у области бриге о младима за 2022.годину
 6. Решење о формирању Комисије за спровођење Конкурса за суфинансирање социохуманитарних програма/пројеката удружења грађана за 2022.годину