У организацији Републичког завода за статистику у Врњачкој Бањи се од 26. септембра до 1. октобра одржава конференција на тему „Социјална давања на локалном нивоу“, а у оквиру пројекта IPA 2017 – Вишекориснички програм статистичке сарадње.

На конференцији су представљени резултати „Анкетног истраживања о социјалним давањима на општинском и регионалном нивоу 2019“које је Завод спровео током 2020. године, у коме је учествовала и Градска општина Звездара.

У оквиру трећег дана конференције, начелница Одељења за друштвене делатности Градске општине Звездара Весна Петровић Урошевић одржала је презентацију под називом „Социјална заштита на Звездари – одговор на потребе грађана“ и представила Програм унапређења социјалне заштите на подручју наше општине. Посебну пажњу и интересовање учесника привукло је представљање рада Волонтерског сервиса као иновативног модела пружања услуга у области социјалне заштите. У дискусији након презентације постављен је велики број питања, подељен је штампани материјал о раду Волонтерског сервиса (билтен, флајери), а представници неколико општина су исказали потребу за сарадњом у процесу конституисања волонтерског сериса на својој територији.

Конференција је окупила око 400 учесника – представника свих локалних самоуправа, центара за социјални рад и других установа социјалне заштите, институција и удружења грађана који своје програме реализују у области социјалне заштите.

Представници Завода су учесницима представили своје услуге, различите апликације и алате за коришћење отворених података, као и могућности сарадње и подршке коју могу да пруже локалним самоуправама. Посебан акценат је стављен на иновативни модел система подршке одлучивању на локалном нивоу, на циљеве одрживог развоја и на значај и расположивост података о социјалним давањима за планирање како на локалном, тако и на државном нивоу.

Наредних дана биће представљени програми социјалне заштите у Новом Саду и Лесковцу, као и бројна истраживања о утицају Covid-19 на спровођење истраживања, утицају на привреду, образовање и остале сфере живота.