Стална конференција градова и општина  организовала је састанак Мреже за пољопривреду и рурални развој у Београду.

 

У име Градске општине Звездара састанку је присуствовао члан општинског Већа задужен за привреду Михајло Мазић.

 

На састанку пажња је посвећена разноврсним и актуелним темама, као што је Приручник за израду и реализацију годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, који су представилe колегинице из Управе за пољопривредно земљиште, постављана су питања како би се решиле недоумице у спровођењу ове надлежности.

 

Пажња је била посвећена примени софтверског решења е-Аграр, затим одрживој пољопривредној политици, а у кутку за ЈЛС чули смо примере наших колега на пољу унапређења пољопривредне производње и руралног развоја. На крају, је био представљен и Систем за идентификацију земљишних парцела (ЛПИС) Управе за аграрна плаћања.