Десета седница Скупштине Градске општине Звездара, којом је председавао председник Скупштине ГО Звездара Александар Ерор, одржана је данас у Скупштинској сали Градске општине Звездара, Булевар краља Александра 77.

Након разрешења члана Већа ГО Звездара Александра Ђуричића, звездарска Скупштина је за нове чланове Већа изабрала Дејана Микулетића  и Весну Игњатовић.

Звездарске одборнице и одборници су усвојили Кадровски план Градске општине Звездара за 2022. годину, Одлуку о оснивању Филмског фестивала ,,Звездарске отворене ноћи филмских авантура-ЗОНФА“, Одлуку о додели беби пакета новорођеној деци на територији Градске општине Звездара, Одлуку о буџету ГО Звездара за 2022. годину и Стратешки план развоја Градске општине Звездара за период 2021-2024. године.

Скупштина ГО Звездара је усвојила и Одлуку о критеријумима, мерилима и начину за избор пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Звездара, Одлуку о успостављању сарадње између Градске општине Звездара, Град Београд, Република Србија и града Nantong, Провинција Đangsu Народна република Кина, План јавног здравља за територију Градске општине Звездара за период 2021-2026, Годишњи план рада Штаба за ванредне ситуације Градске општине Звездара за 2022. годину, План и програм пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ за 2022.  годину са очекиваним остварењем Плана и програма пословања у 2021. години број 565 од 22.11.2021. године, усвојен Одлуком Надзорног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп Звездара“ број 574-2 од 29.11.2021. године, као и Извештај о раду и реализацији Годишњег плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ Београд, за период 01.01.-30.09.2021. године, број 511 од 15.10.2021. године, Програм рада Скупштине за 2022. годину и Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортски центар ,,Олимп-Звездара“ о закључењу уговора о ,,овердрафт“ краткорочном кредиту за текућу ликвиднист, број 599-2 од 10.12.2021. године.

По скраћеном поступку звездарска Скупштина је донела Решење о измени и допуни Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Звездара, Решење о измени Решења о образовању општинског Штаба за ванредне ситуације за територију Градске општине Звездара, Решење о престанку функције члану Надзорног одбора из реда оснивача Јавног предузећа Спортски центар ,,Олимп-Звездара“, Решење о именовању члана Надзорног одбора из реда оснивача Јавног предузећа Спортски центар ,,Олимп-Звездара“, Решење о разрешењу председника НО Јавног предузећа  Спортски центар „Олимп – Звездара“ и Решење о именовању председника НО Јавног предузећа  Спортски центар „Олимп – Звездара“.