На Златибору је одржана Међународна конференција на тему „Подизање свести о жртвама насиља“. Скуп је реализован кроз презентације о спроведеном истраживању у региону о безбедности у квалитету живота жена жртава насиља које је реализован током 2021. године уз финансијску подршку Европске уније.

 

Презентовани резултати су обезбедили упознавање са актуелним друштвеним одговором на родно заснованом насиљу у зони породичних/партнерских односа, свету рада у Србији, Северној Македонији и Албанији, улогом и значајем међуинституционалне сарадње, стандардизовано вођене евиденције о врстама насиља и предузетим институционалним мерама. Истраживањем су биле обухваћене жене старости од 18 до 74 године и према сведочењима анкетарки, упитником је евидентирана разлика у генерацијској перцепцији постојања насиља и у партнерским односима и у свету рада. Говорећи о добијеним резултатима стручњаци из региона су потврдили да обим родно заснованог насиља над женама захтева нове стратегије и креаирање јавних политика које ће превентивно и интервентно утицати како на смањење овог озбиљног социјалног прпоблема тако и на стварање услова за већу безбедност жена, као и услова за развијање потенцијала са којима се свако људско биће рађа.

 

Представљјући искуство Волонтерског сервиса Звездаре у завршници Конференције на којој је посебно било речи о препорукама за будућу праксу, Радмила Урошевић, шеф Одсека за социјалну заштиту и координаторка Волонтерског сервиса Звездаре је истакла да у оквиру теме скупа, посебну пажњу и методологију треба применити у раду са старијим лицима која су жртве занемаривања и породичног насиља јер су старије генерације ригидне у области промене свести када треба да пријаве насиље. Она је рекла да је посебно важно развијати групе помоћи и самопомоћи, као и да је добро када су локалне самоуправе организатор волонтерских активности и иницијатор јавних партнерстава. На инфо пулту Конференције учесницима, њих више од 200, из региона био је доступан информативни материјал Волонтерског сервиса Звездаре.