Једанаесту  годину заредом, ГО Звездара  реализује процедуру конкурса којим се из Фонда Задужбине „Др Јелисавета и Др Иван Шеговић“ додељује новчана помоћ деци и младима без родитељског старања са пребивалиштем на подручју општине Звездара а која се налазе на активној евиденцији Градског центра за социјални рад у Београду-Одељење Звездара.

У 2023. години за ову помоћ деце и младих са Звездаре  предвиђено је укупно 300.000,00 динара. Помоћ ће бити додељена  у истим појединачним износима у зависности од броја пријављене деце и младих. Тиме се поштује воља задужбинара др Ивана Шеговића и његове супруге др Јелисавете да се из фонда Задужбине помажу деца без родитељског старања са територије Градске општине Звездара.

 

Прикупљање, проверу, обраду и процену поднетих пријава и пратеће документације, као и давање предлога за доделу једнократне помоћи реализује Одбор за новчану помоћ деци  у складу са Статутом Задужбине „Др Јелисавета и Др Иван Шеговић“ донетом 2. фебруара 2016.године.

 

Резултати конкурса о додели финансијске помоћи деце и младима из фонда Задужбине Шеговић  биће објављени  на огласној табли Градског центра за социјални рад у Београду-Одељење Звездара као и на сајту Општине.

Рок за подношење пријава је 22.септембар 2023.године које се са потребном документацијом предају на писарници Градске општине Звездара, Булевар краља Александра 77.

Новчану помоћ  деци и младима и њиховим старатељима уручиће представници Задужбине и Градске општине Звездара на Дан општине- 16.октобра.

 

Текст Конкурса можете преузети ОВДЕ.