Канцеларија за помоћ особама са инвалидитетом Градске општине Звездара (МЗ „Булбулдер“, Димитрија Туцовића 83), ће у наредном периоду радити понедељком, средом и петком у времену од 14,00 до 19,00 часова.

Контакти 

тел. 011/782-25-47,

моб.тел. 060/607-01-92

e-mail: kancelarijaosizvezdara@zvezdara.org.rs

 

Градска општина Звездара је Канцеларију основала  у фебруару 2006. године и за њен рад одвојила простор у оквиру пословног седишта Месне заједнице „Булбулдер“, у улици Димитрија Туцовића 83. Комплетан простор ове месне заједнице је тада наменски реконструисан и у потпуности функционално прилагођен како би био приступачан особама са инвалидитетом.

Општина настоји да у оквиру својих надлежности, реалних укупних могућности и овлашћења, преко Канцеларије за помоћ особама са инвалидитетом активно подржи и непосредно учествује у реализацији свих пројектних и програмских активности које су од јавног значаја, а чији је циљ благовремено, адекватно и одрживо задовољавање свакодневних животних потреба и очекивања особа са инвалидитетом.