Обавештавају се сви заинтересовани подносиоци предлога одређених законом у поступку избора за народне посланике и избора за председника Републике расписаних за 03.04.2022. године, да ће се пријем предлога вршити у седишту Изборне комисије Градске општине Звездара у Београду, Булевар краља Александра број 77, сваког радног дана у радно време, од 07:30h до 15:30h.

Изузетно, пријем предлога ван радног времена, врши се уз претходну благовремену најаву Изборној комисији Градске општине Звездара у току трајања радног времена на бројеве телефона 011/3405-719 и 066/296-373.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА