ИЗЛАГАЊЕ ДЕЛА БИРАЧКОГ СПИСКА

ЗА ГРАД БЕОГРАД

До закључења бирачког списка, односно до 17. маја 2024. године у 24,00 часа, грађани се могу обратити Управама градских општина на територији града Београда за УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК ЗА ГРАД БЕОГРАД, ради провере да ли су уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни (члан 14. Закона о јединственом бирачком списку и тачка 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку).

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРОМЕНАМА

У БИРАЧКОМ СПИСКУ ЗА ГРАД БЕОГРАД

До закључења бирачког списка, односно до 17. маја 2024. године у 24,00 часа, грађани могу од Управа градских општина на територији града Београда, ЗАХТЕВАТИ ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРОМЕНАМА У БИРАЧКОМ СПИСКУ ЗА ГРАД БЕОГРАД (члан 14. Закона о јединственом бирачком списку).