Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације Булевара краља Александра за подручје блокова Ц2, Ц3, Ц6-9, за блок 4, Градска општина Звездара изложен је на јавни увид у згради Градске управе града Београда, у Ул. 27.марта бр. 43-45, (у сутерену), у периоду од 26.06.2023. године до 26.07.2023. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

 

У току јавног увида, Нацрт плана, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи“.

 

ЈАВНА СЕДНИЦА биће одржана 07.09.2023. године у 13 часова у згради Градске управе, у Ул. краљице Марије бр.1 (сала на 20. спрату).

 

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у Ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

 

Примедбе на предлoжена решења, у писаном облику, могу се доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Ул. Kраљице Марије бр.1, закључно са 26.07.2023. године.