Нацрт Плана генералне регулације изложен је на јавни увид у згради Градске управе града Београда, у Ул.27.марта бр.43-45, (сала 2 у сутерену), у периоду од 24.08.2021. године до 24.09.2021. године, сваког радног дана од 09 до 18 часова.

У току јавног увида, Нацрт плана, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи“

 ЈАВНА СЕДНИЦА одржаће се 12.10.2021. ггодине у 13 часова у згради Градске управе, у Ул. краљице Марије бр.1 (сала на 20. спрату)

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у Ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Ул. краљице Марије бр.1, закључно са 24.09.2021. године.